پروژه‌های ایرانیان‌اطلس اجتهادی در هنر معماری است

گفتگوی اختصاصی روزنامه آسیا با مهندس فرهاد روزخوش

آرمانی بیاندیشیم؛ آرمانی زندگی کنیم

آشنایی با مجتمع تجاری، اقامتی و مسکونی آرمان

افتتاح پروژه چند منظوره آرمان

در شامگاه روز ۱۰خردادماه سال ۱۳۹۴ با حضور مسئولین و مردم مشهد، پروژه مسکونی، تجاری، اقامتی آرمان افتتاح شد.

باشگاه مشتریان

CUSTOMERS CLUB

باشگاه مشتریان اطلس

باشگاه مشتریان اطلس

باشگاه خریداران واحدها و استفاده کتتدگان خدمات ایرانیان اطلس